Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 09:26
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018 12:34
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018 12:10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 15:15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 11:37
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 13:25
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 12:21
Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 09:51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς :  15/03/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.: 2231                                                               

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

 1. Κο. ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
 2. Κo. ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 3. Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
 4. Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 5. Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ
 6. Κο. ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 20η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΚΕΠΑ, ΔΟΠΑΠΑΠ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης 36.543,59€ (με ΦΠΑ).
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης στο συνοικισμό Ψαθοχώρας της Τ.Κ. Κοσκινά του Δήμου Παλαμά.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού, αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ».
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της αριθμ. 70/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 5. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6634.00 Ποσού 3.994,35€ με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 6. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 25-7135.16 Ποσού 34.944,45€ με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρομετρητών(ΣΑΤΑ 2015)» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 7. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 25-6272.01 Ποσού 30,00€ με τίτλο «Αποστραγγιστικά τέλη ΓΟΕΒ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΣΑΤΑ 2015)» ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης 34.944,45€ (με ΦΠΑ).
 9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων στη Δ.Κ. Παλαμά και στην Τ.Κ. Προαστίου.
 10. Αποδέσμευση πιστώσεων που είχαν διατεθεί με παλαιότερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 11. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 30-7333.08 Ποσού 54.000,00€ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΑΜΑ (ΣΑΤΑ 2017)» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

                                          

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................