Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 08:51
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 06:50
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 10:59
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:32
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 07:05
Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2018 09:42

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς :  04/01/2018

                                                                 Αριθ. πρωτ.:  103

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

 1. Κο. ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
 2. Κo. ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 3. Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
 4. Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 5. Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ
 6. Κο. ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 8η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016
 2. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για προμήθειες και υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 3. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σχετικά με την αριθμ. δικογράφου 88/2016 αγωγή, του Δημητρίου Αντ. Κομπορόζου, κατοίκου Παλαμά κατά του Δήμου Παλαμά.
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σχετικά με την αριθμ. δικογράφου 87/2016 αγωγή του Κωνσταντίνου Γ. Βαρβάρα, κατοίκου Μάρκου Καρδίτσας, κατά του Δήμου Παλαμά.
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σχετικά με την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 92/2016 αγωγή (εκ πωλήσεως) του Ηλία Δημ. Πατούνη, κατοίκου Παλαμά κατά του Δήμου Παλαμά.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση εναπομεινάντων δημοτικών αγρών στις Δημοτικές Ενότητες Παλαμά – Φύλλου & Σελλάνων του Δήμου Παλαμά.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Τ.Κ. Καλυβακίων και Καλογραιανών του Δήμου Παλαμά.
 9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Καλυβακίων, της Δ.Ε. Παλαμά, του Δήμου Παλαμά.
 10. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6116.00 ποσού 7.000,00€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 11. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6111.01 ποσού 35.000,00€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 12. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6463.00 ποσού 5.000,00€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 13. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6612.00 ποσού 9.975,18€ με τίτλο «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 14. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6654.01 ποσού 9.994,40€ με τίτλο «Φωτοτυπικό Υλικό – Τόνερ - Αναλώσιμα» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 15. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 30-6063.01 ποσού 4.598,87€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 16. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 30-6641.02 ποσού 4.740,52€ με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 17. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρίθμ. 231/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ. 92/3-1-2018 εντολής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο.
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ. 93/3-1-2018 εντολής πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................