Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018 09:57
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 09:51
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 11:23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 05:55
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018 11:06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 11:31
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 06:36
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ - Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 11:31
Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 11:36

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς :  06/11/2017

                                                                 Αριθ. πρωτ.: 14249                     

 

                                                                                Προς:

                                                                 Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

 1. Κο. ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
 2. Κo. ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 3. Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
 4. Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 5. Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ
 6. Κο. ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής  Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 10η  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Ηλ. Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας της αρ. 247/2017 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Παλαμά, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου βοηθήματος-μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 176/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
 3. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την επανεκμίσθωση δημοτικών αγρών στις Δημοτικές Ενότητες Παλαμά – Φύλλου και Σελλάνων.
 4. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 30-7135.14 ποσού 14.990,46€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΚΕΠΑ, ΔΟΠΑΠΑΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραιτήσεως ή μη από την ασκηθείσα έφεση κατά του Ιωάννη Φλώρου του Ελευθερίου που αφορά την υπ’ αρίθμ. 432/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
 7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 41/2017απόφαση του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
 8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας σχετικά με την από 12-12-2016 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΕΦ/45/17 έφεσης του Βασιλείου Φαλάρα του Αγγέλου κατοίκου Προαστίου Καρδίτσας, κατά του Δήμου Παλαμά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................