Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 10:59
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:32
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 07:05
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:36
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 10:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018 09:49
Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 09:32

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

                                                                 Παλαμάς :  22/09/2017

                                                                 Αριθ. πρωτ.:  11710

 

                                                                                Προς:

                                                                 Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

 1. Κο. ΛΩΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
 2. Κo. ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 3. Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
 4. Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 5. Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ
 6. Κο. ΤΣΕΡΕΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής  Επιτροπής »

                                 (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 27η  του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Γιώργος Ηλ. Σακελλαρίου

Κοινοποίηση:

Κo. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. Πρωτοκ. 11534/20-09-2017 Εντολής ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο.
 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας με αριθμό δικογράφου 60/2016 αγωγής της Γουλιανού Ελένης κατοίκου Παλαμά, κατά του Δήμου Παλαμά.
 3. Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη - Γνωμοδότηση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ».
 4. Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη - Γνωμοδότηση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2017».
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού του με ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού  διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ(ΣΑΤΑ 2017)».
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί της αριθμ. 10/3/09-12-2016 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας.
 7. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6265.02 Ποσού 267,60€ με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 8. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6264.01 Ποσού 1.178,45€ με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ Λοιπών Εργασιών Αυτών» προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Φύλλου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00€.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................